top of page

WHO WE ARE

Our Story

Trondheim Lindy Hop is an organization formed by a group of dance enthusiasts to spread the joy of Lindy Hop to the entire population of Trondheim. We offer courses and organize dance parties related to this original swing form from the 1930s and 1940s in the USA.

Lindy Hop evolved from Charleston and is considered the original form of swing. There is a large and growing Lindy community all over the world today. Lindy Hop is a joyful dance, and we welcome everyone to dance with us, even if you're completely new. Check out some cool Lindy Hop videos for more information.


 

Norsk versjon

Trondheim Lindy Hop er en danseklubb som arrangerer bl.a. kurs og fester relatert til swingdansen Lindy Hop.

Lindy Hop har sitt utspring fra Harlem, New York på 1920-tallet, og er ofte danset til swing-jazz.

Vi danser til godsaker fra musikere som Duke Ellington, Count Basie, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong og mange, mange flere. Og vi leier gjerne inn eller oppsøker lokale musikere, slik at vi får en fantastisk atmosfære rundt dansen.

Du kan komme på kursene alene, med partner eller med venner. Vi gjennomfører uansett hyppige partnerbytter ila. hver kurskveld, slik at alle får danset, men også fordi vi mener man får best utbytte av kurs ved å danse med ulike personer.

Klubben er drevet på frivillig basis. Det gjelder både styret, instruktører og andre initiativtakere. Det gjør at vi kan holde rimelige priser og høyt engasjement. Her er du velkommen til å bidra selv, og vi setter pris på engasjement og ideer som driver klubben fremover. Tilbake får du et hyggelig sosialt fellesskap rundt en fantastisk hobby som du kan utøve lokalt så vel som der du ellers måtte ferdes.

Styret valgt februar 2024:
Asle Heide Vaskinn (styreleder)
Lene Elisabeth Bertheussen (nestleder)
Bernt Johan Bergshaven (kasserer), 
Jonatan Hoff (informasjonsansvarlig)
Tatjana Kielland Samoilow  (arrangementansvarlig)
Dagrun Astrid Aarø Engen (kursansvarlig)

 

Organisasjonsnr: 994 308 726
 

Statutter for Trondheim Lindy Hop:
https://drive.google.com/file/d/1ofw4XRThuWTcBkIvV5bts_7k91KXKf3Y/view?usp=sharing

Facebook-side: https://www.facebook.com/trdlindyhop
Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/40013718160

bottom of page